BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A P R O S Z E N I E


     Na podstawie art.20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 30 grudnia 2009 roku ( środa ) o godz. 10.00.
     Rada obradować będzie w budynku Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10. ( sala narad ).

Przewidywany porządek dzienny :

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Zapoznanie z porządkiem dziennym.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły .
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej
  • przeprowadzenie głosowania.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok,
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przytuły.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
 10. Sprawy bieżące gminy.
 11. Zamknięcie obrad Sesji.
Data powstania: wtorek, 29 gru 2009 11:01
Data opublikowania: wtorek, 29 gru 2009 11:06
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1725 razy