BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 24 lipca 2012 roku

w sprawie zwołania XVII Sesji Rady Gminy Przytuły .

     Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591z późn. zmianami / postanawiam :

 1. Zwołać XVII Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 2 sierpnia 2012 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 9.00
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10 .
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Zapoznanie z porządkiem dziennym.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja Wójta o działalności miedzy Sesjami .
  5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok .
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.
  9. Sprawy bieżące gminy.
  10. Zamknięcie obrad Sesji.
     Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
     Do wiadomości:
 1. Mieszkańcy Gminy.
Data powstania: środa, 25 lip 2012 12:47
Data opublikowania: środa, 25 lip 2012 12:49
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1548 razy