BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 14 maja 2013 roku

w sprawie zwołania XXIII Sesji Rady Gminy Przytuły .

      Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591z późn. zmianami /

postanawiam :

 1. Zwołać XXI Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 22 maja 2013 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 9.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10 .
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Zapoznanie z porządkiem dziennym.
  3. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  4. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  5. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 rok dla Gminy Przytuły.
  6. Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży .
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
   1. w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządów mieszkańców wsi Przytuły.
   2. zmian w budżecie gminy na 2013 rok .
   3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2020.
  8. Sprawy bieżące gminy.
  9. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski

     Do wiadomości:
 1. Mieszkańcy Gminy.
Data powstania: środa, 15 maj 2013 12:47
Data opublikowania: środa, 15 maj 2013 12:48
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1403 razy