BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 19 maja 2014 roku

w sprawie zwołania XXXI Sesji Rady Gminy Przytuły .

     Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku ,poz. 594 z póź. zm. /

postanawiam :

 1. Zwołać XXXI Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 29 maja 2014 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 9.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10 .
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2020.
   • zmian w budżecie gminy na 2014 rok .
   • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na dofinansowanie zadania „ Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej ”.
  7. Sprawy bieżące gminy.
  8. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski

     Do wiadomości:
 1. Mieszkańcy Gminy.
Data powstania: środa, 28 maj 2014 11:58
Data opublikowania: środa, 28 maj 2014 11:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1340 razy