BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 23 marca 2015 roku

w sprawie zwołania V Sesji Rady Gminy Przytuły .

      Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku ,poz. 594 z póź. zm. /

postanawiam :

 1. Zwołać IV Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 31 marca 2015 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy gminnej w Przytułach, ul. Lipowa 1 .
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  4. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   • udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na remont chodnika,
   • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej,
   • zmian w budżecie gminy na 2015 rok .
  6. Sprawy bieżące gminy.
  7. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Zakrzewski

     Do wiadomości:
 1. Mieszkańcy Gminy.
Data powstania: piątek, 27 mar 2015 13:47
Data opublikowania: piątek, 27 mar 2015 13:48
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1205 razy