BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

13 września 2017 roku
w sprawie zwołania XX Sesji Rady Gminy Przytuły .

               Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 roku ,poz. 446, z późn. zm. / 

obwieszczam  :

1. Zwołać XX Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień  21 września 2017  roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie  się o godz. 9.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy  w Przytułach, ul. Lipowa  1 .

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.                                                                                            

 Przewidywany porządek dzienny :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie  porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły

b) zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

7. Sprawy bieżące gminy.

8. Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1.  Mieszkańcy gminy. 
 

                                                                    Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data powstania: piątek, 15 wrz 2017 15:20
Data opublikowania: piątek, 15 wrz 2017 15:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 997 razy