BIP Gminy Przytuły

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2

„Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) gmina Przytuły przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zapytań złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zbiorniki pojemności +/- 5 % pojemności rzeczywistej zbiornika względem nominalnej zgodnie z normą EN 12897 ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zbiornika o pojemności z odchyłka +/- 5% względem jego nominalnej pojemności.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza do zastosowania zbiorniki posiadające przyłącza gwintowane zamiast kołnierzowych (polaczenie bezgwintowe).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika z przyłączami gwintowanymi i kołnierzowymi.

W związku z powyższym, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: piątek, 20 kwi 2018 15:06
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2018 15:12
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 438 razy