BIP Gminy Przytuły

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3

„Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) gmina Przytuły przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zapytań złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że podane w dokumentacji minimalne parametry grupy pompowej stanowią opis urządzenia konkretnego producenta. Z uwagi na to, że obecny zapisy w powyższym zakresie powoduje ograniczenie uczciwej konkurencji i tym samym naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wnosimy o wykreślenie zapisów charakterystycznych dla tegoż urządzenia według poniższego:

 • Zakres temperatur -30C -130C
 • Ciśnienie maksymalne 6 bar
 • Zakres pomiarowy 2-12 l/min
 • Skala manometru 1-10 6bar
 • Skala termometru (niski parametr) 0-100C
 • Skala termometru (wysoki parametr) 0-160⁰C
 • Zawór zwrotny 2 szt. wbudowane w korpusie termometrów
 • Przyłącze grupy pompowej GZ ¾’’
 • Rozstaw przyłączy 97 mm
 • Średnica nominalna pompy 15 – średnica gwintu 1’’
 • Maksymalna wysokość podnoszenia pompy 7,5 m
 • Długość montażowa pompy 130 mm
 • Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) ≤ 0,20
 • Napięcie zasilania 230V, 50/60 Hz
 • Minimalne zużycie energii 6 W
 • Maksymalne zużycie energii 45 W
 • Materiał izolacji EPP Elementy uszczelniające EPDM
 • Możliwość konfigurowania parametrów wysokości podnoszenia pompy: TAK
 • Możliwości pracy pompy:

- 15-45 (wysokość podnoszenia 4,5m)

- 15-55 (wysokość podnoszenia 5,5m)

- 15-65 (wysokość podnoszenia 6,5m)

- 15-75 (wysokość podnoszenia 7,5m)

 • Możliwość aktywowania pompy bez sterowania PWM: TAK

Odpowiedź

Pytanie Wykonawcy nie dotyczy postępowania prowadzonego przez Gminę Przytuły. W wydanej przez gminę SIWZ brak jest zapisów określonych w pytaniu Wykonawcy. Zamawiający nie zmienia zapisów w zakresie minimalnych wymagań technicznych dla grupy pompowej.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że czujnik nasłonecznienia to czujnik temperatury w kolektorze.

Odpowiedź

Zamawiającego dopuszcza czujnik nasłonecznienia rozumiany jako czujnik  temperatury  w kolektorze, który bierze bezpośredni udział w sterowaniu praca instalacji przez regulator.  

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania zbiorniki posiadające przyłącza gwintowane.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika z przyłączami gwintowanymi i kołnierzowymi.

 

 

Pytanie nr 4

Prosimy o dopuszczenie kolektora o współczynniku a2 względem powierzchni apertury nie większego niż 0,0095 W/m2K2 przy założeniu że, ze moc kolektorów dla poszczególnych zestawów Użytkowego jest spełniona.

Odpowiedź

Zamawiający opisał minimalne parametry techniczne kolektorów słonecznych oraz dopuścił określoną w SIWZ odchyłką dotyczącą sprawności optycznej i współczynnika strat ciepła. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

W związku z powyższym, termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: piątek, 20 kwi 2018 15:12
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2018 15:14
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 442 razy