BIP Gminy Przytuły

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

GI.271.6.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: Dz.U. UE S numer 063-139371, data 30/03/2018, strona 63, numer ogłoszenia w Dz.U. : 2018/S 063-139371 pod tytułem „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”.

 

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe.

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu przetargowym złożoną tylko jedną ofertę, której cena ofertowa 2 629 800,00 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i podał ją przed otwarciem ofert 1 882 332,00zł brutto. W związku z powyższym unieważniono postępowanie.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: wtorek, 15 maj 2018 13:53
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2018 13:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 472 razy