BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

GI.271.8.2018

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia: „Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo”

2. Data otwarcia ofert: 25.05.2018r.

3. Godzina otwarcia ofert: 10:10

4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 326 270,60zł brutto.

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

ROB-BUD Robert Krasiński

Tarachy 5

19-230 Szczuczyn

446 104,81zł

14.12.2018r.

60 miesięcy

2

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

Sylwester Zawadzki

Ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12

18-400 Łomża

572 000,07zł

14.12.2018r.

60 miesięcy

 

Data powstania: piątek, 25 maj 2018 12:45
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2018 12:46
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 684 razy