BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) gmina Przytuły przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

W załączniku nr 8 do SIWZ o nazwie dokumentacja projektowa znajdują się: "projekt docieplenia i dachu" oraz "przedmiar robót".

Czy pozycja 22 przedstawiona w "przedmiarze robót" jest do wykonania na danym zadaniu docieplenia i gdzie? Czy nie zaszła pomyłka i ta pozycja nie powinna być skreślona z przedmiaru robót? Proszę o odpowiedź?

Odpowiedź

Pozycja 22 w przedmiarze robót została umieszczona przez pomyłkę i nie powinna być brana pod uwagę przy wycenie zamówienia.

W związku z powyższym, termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 cze 2018 10:10
Data opublikowania: środa, 6 cze 2018 14:49
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 477 razy