BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 555130-N-2018 z dnia 2018-05-09 r. pod tytułem: „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Przytuły Kolonia”

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Wojciech Skrodzki, 18-421 Piątnica Poduchowna, Jeziorko 2A

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium: cena

Punktacja przyznana w kryterium: okres gwarancji

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Wojciech Skrodzki

18-421 Piątnica Poduchowna

Jeziorko 2A

60

40

100

2

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

Stanisław Przestrzelski

18-400 Łomża

Ul. Makowa 28

56,59

40

96,59

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza złożona przez Wykonawcę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Wojciech Skrodzki, 18-421 Piątnica Poduchowna, Jeziorko 2A spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2018 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2018 15:28
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 494 razy