BIP Gminy Przytuły

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 556291-N-2018 z dnia 2018-05-10 r. pod tytułem: „Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo”

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: ROB-BUD Robert Krasiński z siedzibą Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn.

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium: cena

Punktacja przyznana w kryterium: okres gwarancji

Łączna punktacja

1

ROB-BUD Robert Krasiński Tarachy 5 19-230 Szczuczyn

60

40

100

2

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Sylwester Zawadzki Ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12 18-400 Łomża 46,

46,76

40

86,76

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza złożona przez Wykonawcę ROB-BUD Robert Krasiński z siedzibą Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Data powstania: piątek, 15 cze 2018 09:58
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2018 10:13
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 132 razy