BIP Gminy Przytuły

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 562733-N-2018 z dnia 2018-05-23 r. pod tytułem: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach”

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Zakład Remontowo – Budowlany Ryszard Łachacz z siedzibą Zaruzie 14A, 18-413 Miastkowo.

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium: cena

Punktacja przyznana w kryterium: okres gwarancji

Łączna punktacja

1

Zakład Remontowo – Budowlany

Ryszard Łachacz Zaruzie 14A

18-413 Miastkowo

60

40

100

2

Zakład Remontowo – Budowlany

Mgr Sylwester Zawadzki

Ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12

18-400 Łomża

53,06

40

93,06

3

PHU Kuligowski Krzysztof

Ul. Boczna 1 18-400 Łomża

47,76

40

87,76

4

JL Jarosław Lewiarz Sp. z o.o.

Ul. Forteczna 27 18-421 Piątnica

31,58

40

71,58

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza złożona przez Wykonawcę Zakład Remontowo – Budowlany Ryszard Łachacz z siedzibą Zaruzie 14A, 18-413 Miastkowo spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Data powstania: wtorek, 26 cze 2018 13:43
Data opublikowania: wtorek, 26 cze 2018 13:45
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 402 razy