BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: Dz.U. UE S numer 114-258972, data 16/06/2018, strona 114, pod tytułem „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”

Na podstawie art. 92 ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: ASH Remigiusz Skowroński z siedzibą ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka.

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium: cena

Punktacja przyznana w kryterium: termin realizacji zamówienia

Łączna punktacja

1

ASH Remigiusz Skowroński

Ul. Słowackiego 20A

07-417 Ostrołęka

60

0

60

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza złożona przez Wykonawcę ASH Remigiusz Skowroński z siedzibą ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Data powstania: poniedziałek, 10 wrz 2018 10:47
Data opublikowania: poniedziałek, 10 wrz 2018 10:50
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 830 razy