BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

„Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Nr 104641B w miejscowości Wilamowo”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający  przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

W projekcie budowlanym na str. 12 jest tabela poszerzeń podbudowy na drodze gminnej (1078,7m2) i na stronie 14 jest tabela wyrównań  podbudowy kruszywem (781,222m3), a także na przekroju normalnym str. 40 jest zaznaczone prócz poszerzenia wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym. Natomiast w przedmiarze poz. 11 – Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 20cm jest ujęte wykonanie podbudowy na poszerzeniach oraz pod zjazdami. Brak jest pozycji wyrównania podbudowy kruszywem. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź

Uzupełniony przedmiar robót został zamieszczony na http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Pytanie 2

Prosimy o dołączenie SST do dokumentacji na przedmiotowe zadanie.

Odpowiedź

SST została dodana na http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Pytanie 3

Prosimy o określenie (brak sprecyzowania w projekcie i brak SST), czy podbudowa gr. 20cm oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej ma być wykonane z kruszywa naturalnego 0-31,5mm CNR.

Odpowiedź

Podbudowa ma być wykonana z kruszywa naturalnego 0-31,5, szczegółowy opis w SST.

Pytanie 4

W poz. 21 - 23 przedmiaru robót jest oznakowanie poziome i pionowe. Prosimy o poprawienie ilości w przedmiarze robót, gdyż przy wykonaniu nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej jest obowiązek ustawienia i oznakowania (linia P-4 i P-12) drogi powiatowej.

Odpowiedź

Uzupełniony przedmiar robót został zamieszczony na http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Pytanie 5

Prosimy o dołożenie pozycji zdjęcie znaków drogowych (A-7, A6b i A6c) oraz usuniecie 3 słupków.

Odpowiedź

Uzupełniony przedmiar robót został zamieszczony na http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

 

W związku z powyższym, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 sie 2020 12:46
Data opublikowania: środa, 19 sie 2020 12:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 200 razy