BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 574221-N-2020 z dnia 2020-08-13 r. pod tytułem: „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Nr 104641B w miejscowości Wilamowo”
  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) dalej jako Pzp Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

BIK – PROJEKT Sp. z o.o.  ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

 

  1. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym w warunkach zamówienia.

 

  1. Liczna złożonych ofert w postępowaniu: 5

 

  1. Złożonym ofertom przyznano następująca punktację:

 

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Cena ofertowa brutto

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

BIK – PROJEKT Sp. z o.o. 

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

575 763,20 zł

60 miesięcy

100

2

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

610 425,53 zł

60 miesięcy

96,59

3

Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

 

617 460,00 zł

60 miesięcy

95,95

4

KONSORCJUM

Lider: MOBILDROG Sp. z o.o.

Ul. Lipowa 12/21, 15-427 Białystok

Partner: STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. k.

Ul. Makowa 28, 18-400 Łomża

Partner: ARTPOL Sp. z o.o.

Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie

644 002,70 zł

60 miesięcy

93,64

5

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

830 270,15 zł

60 miesięcy

86,61

 

  1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
  2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
  3. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie i miejscu wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2020 14:42
Data opublikowania: poniedziałek, 14 wrz 2020 14:45
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 177 razy