BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 574440-N-2020 z dnia 2020-08-13 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104647B Mroczki - Mikuty”
  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) dalej jako Pzp Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

KONSORCJUM Lider: Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

  1. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka Partner: VIKBUD Robert Wierzbowski ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka.
  2. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym w warunkach zamówienia.
  3. Liczna złożonych ofert w postępowaniu: 4
  4. Złożonym ofertom przyznano następująca punktację:

 

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

KONSORCJUM

Lider: Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

Partner: VIKBUD Robert Wierzbowski ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

409 836,00 zł

60 miesięcy

100

2

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

414 531,56 zł

60 miesięcy

99,32

3

BIK – PROJEKT Sp. z o.o.  ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

426 111,00 zł

60 miesięcy

97,71

4

KONSORCJUM

Lider: MOBILDROG Sp. z o.o. ul. Lipowa 12/21, 15-427 Białystok

Partner: STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. k. ul. Makowa 28, 18-400 Łomża

Partner: ARTPOL Sp. z o.o. Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie

443 842,41 zł

60 miesięcy

95,40

 

  1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
  2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
  3. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie i miejscu wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Data powstania: czwartek, 17 wrz 2020 10:57
Data opublikowania: czwartek, 17 wrz 2020 11:04
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 140 razy