BIP Gminy Przytuły

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 128988 - 2016 z dnia 20.05.2016 r. pod tytułem „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Chrzanowo w km 0+000 – 0+990 ( działki nr 7; 43 ; 44)”
  1. Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w dniu 07.06.2016r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę:

Nr

Firma (nazwa) Wykonawcy i adres

Cena ofertowa brutto

Liczba punktów

1

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

18-400 Łomża

Ul. Poligonowa 32

112.441,68 zł

100

Pozostałe oferty:

Nr

Firma (nazwa) Wykonawcy i adres

Cena ofertowa brutto

Liczba punktów

2

KOP-TRANS Jan Chrostowski

18-420 Jedwabne

Biodry 14

113.709,07 zł

98,94

3

P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk

18-400 Łomża

Al. Legionów 152

127.920,00

88,51

 

Kryterium wyboru oferty:

Nr 1 - Cena 95 %

Nr 2 – Okres gwarancji 5 %

  1. Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
  2. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.
  3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
  4. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.
  5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi dnia 10.06.2016r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: wtorek, 7 cze 2016 14:52
Data opublikowania: wtorek, 7 cze 2016 14:56
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 555 razy