BIP Gminy Przytuły

Wyjaśnienie 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 100261 – 2016 z dnia 23.06.2016r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 – 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60)”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję:

Zapytania:

 1.Zamawiający dołączył do SIWZ tabelę wyrównań podbudowy kruszywem oraz przekroje normalne z których wynika że należy wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie.W dołączonym do SIWZ przedmiarze robót Zamawiający nie uwzględnia wykonania wyrównania.
Proszę o wyjaśnienie czy w kalkulacji należy uwzględniać koszt wykonania wyrównania istniejącej podbudowy kruszywem . Jeżeli tak to proszę o dołączenie tej pozycji do przedmiaru robót .
Proszę o wyjaśnienie z jakiego kruszywa ma być wykonane wyrównanie Jeżeli z mieszanki kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym to proszę o podanie procentowego udziału kruszywa łamanego w mieszance.
2 . Proszę o podanie lokalizacji przepustów zjazdowych o średnicy 40 cm. Czy wloty i wyloty przepustów przewidziano obrukowane ? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości powierzchni do obrukowania.
3. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Odpowiedzi:

Ad1) W kalkulacji należy uwzględnić wyrównanie kruszywem. W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar. Wyrównie należy wykonać kruszywem naturalnym bez dodatku kruszywa łamanego.

Ad2) Przepusty należy wykonać pod wszystkimi zjazdami z kostki betonowej (wykaz zjazdów). Nie przewidziano obrukowania wlotu i wylotu przepustów.

Ad3) Zamawiający będzie wymagał geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 30 cze 2016 15:16
Data opublikowania: czwartek, 30 cze 2016 15:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1299 razy