BIP Gminy Przytuły

Wyjaśnienie 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 100261 – 2016 z dnia 23.06.2016r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 – 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60)”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję:

Zapytania:

1. Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie. Przedmiar robót nie ujmuje tych robót. Jeżeli wykonanie wyrównania kruszywem objęte jest zamówieniem to prosimy o uzupełnienie o te roboty przedmiaru i kosztorysu.

2. Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie 2 szt. przepustów pod koroną drogi. Przedmiar robót nie ujmuje tych robót. Jeżeli wykonanie przepustów objęte jest zamówieniem to prosimy o uzupełnienie o te roboty przedmiaru, kosztorysu ofertowego oraz załączenie rysunków konstrukcyjnych.

Odpowiedzi:

Ad1) W kalkulacji należy uwzględnić wyrównanie kruszywem. W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar. Wyrównie należy wykonać kruszywem naturalnym bez dodatku kruszywa łamanego.

Ad2) Wykonanie 2 szt. przepustów pod koroną drogi nie jest objęte zamówieniem

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 30 cze 2016 15:25
Data opublikowania: czwartek, 30 cze 2016 15:26
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1266 razy