BIP Gminy Przytuły

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 100261 – 2016 z dnia 23.06.2016 r. pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 - 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60)”
  1. Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w dniu 12.07.2016r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę:

Nr

Firma (nazwa) Wykonawcy i adres

Cena ofertowa brutto

Okres gwarancji

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

Ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

189 946,13 zł

5 lat

100

Pozostałe oferty:

2

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

Ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

205 043,94 zł

5 lat

93

3

VIKBUD Robert Wierzbowski

Ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

209 634,12 zł

5 lat

91,08

4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża

229 975,79

5 lat

83,46

5

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.

Ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów

245 095,48

5 lat

78,62

 

Kryterium wyboru oferty:

Nr 1 - Cena 95 %

Nr 2 – Okres gwarancji 5 %

  1. Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
  2. W prowadzonym postępowaniu złożono 5 oferty.
  3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
Data powstania: środa, 13 lip 2016 12:17
Data opublikowania: środa, 13 lip 2016 12:20
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 561 razy