BIP Gminy Przytuły

Wyjaśnienie 1

Dotyczy zapytania z dnia 22.07.2016r. do przetargu nieograniczonego pod tytułem „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR104646B PRZEZ WIEŚ BORAWSKIE, GMINA PRZYTUŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1833B I DROGĄ GMINNĄ NR 104622B”. Numer ogłoszenia: 136815 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016

Zapytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę kruszywa łamanego 0/31,5mm o parametrach C90/3 na kruszywo łamane 0/31,5 mm o parametrach C50/30 ?

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianękruszywa łamanego 0/31,5mm o parametrach C90/3 na kruszywo łamane 0/31,5 mm o parametrach C50/30 pod warunkiem zwiększenia grubości podbudowy do grubości normatywnych.

 

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

Data powstania: wtorek, 26 lip 2016 09:38
Data opublikowania: środa, 27 lip 2016 09:39
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 9078 razy