BIP Gminy Przytuły

Zmiana treści załącznika nr 1 do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod tytułem „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR104646B PRZEZ WIEŚ BORAWSKIE, GMINA PRZYTUŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1833B I DROGĄ GMINNĄ NR 104622B”. Numer ogłoszenia: 136815 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” w następujący sposób:

W pkt. 2 formularza ofertowego jest „Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia: ……………(nie później niż do 31.09.2016r.)” a powinno być : „Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia: ……………(nie później niż do 20.11.2016r.).

 

W załączniku poprawiony formularz ofertowy. W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 lip 2016 09:39
Data opublikowania: środa, 27 lip 2016 09:41
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 9093 razy