BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 43960 - 2017 z dnia 2017-03-15 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi (etap II) w km 1+225 – 2+580,5”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Treść zapytania:

  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę wykonania przepustu z rur żelbetowych ze ściankami czołowymi żelbetowymi na wykonanie przepustu z rur HDPE SN8 z obrukowaniem skarp?

 

  1. Jeżeli nie to proszę o zamieszczenie szczegółów konstrukcyjnych przepustu żelbetowego- przekroju poprzecznego, podłużnego , wymiarów ścianki czołowej, ilości zbrojenia.

 

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę wykonania przepustu z rur żelbetowych ze ściankami czołowymi żelbetowymi na wykonanie przepustu z rur HDPE SN8 o średnicy wewnętrznej 60cm z obrukowaniem skarp.

 

W związku z powyższym termin składania ofert nie uległ zmianie.

Data powstania: piątek, 17 mar 2017 10:19
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2017 10:19
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 740 razy