BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA 2 DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 40349 - 2017 z dnia 2017-03-09 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Treść zapytania:

W części opisowej do projektu, na przekrojach normalnych występuje geotkanina separacyjno – filtracyjna (brak parametrów), natomiast w przedmiarze robót poz. 9 i w SST jest geowłóknina o parametrach wskazanych w załączniku Nr 1. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź co do rodzaju materiału.

 

Wyjaśnienie:

Należy zastosować geowłókninę o parametrach spełniających wymagania specyfikacji D – 04.02.01a Warstwa odcinająca z geowłókniny Załącznik 1.

 

W związku z powyższym termin składania ofert nie uległ zmianie.

Data powstania: środa, 22 mar 2017 09:17
Data opublikowania: środa, 22 mar 2017 09:19
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 709 razy