BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m”

2. Data otwarcia ofert: 24.03.2017r.

3. Godzina otwarcia ofert: 10:10

4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 331.423,49 zł brutto.

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4

268.998,29 zł

14.07.2017

60 miesięcy

------

2

VIKBUD Robert Wierzbowski

07-410 Ostrołęka ul. Powstańców 15m.8

280.231,48

14.07.2017

60 miesięcy

-----

Komisja przetargowa:

1. Kamil Wiśniewski

2. Beata Piotrowska

3. Adam Szydłowski

Data powstania: piątek, 24 mar 2017 15:12
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2017 15:14
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 786 razy