BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m”

2. Data otwarcia ofert: 29.03.2017r.

3. Godzina otwarcia ofert: 10:10

4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 511.437,89zł brutto.

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

18-400 Łomża

Ul. Poligonowa 32

506.284,09 zł

13.10.2017r.

60 miesięcy

------

1

VIKBUD Robert Wierzbowski

07-410 Ostrołęka

Ul. Powstańców 15 m. 8

510.000,00 zł

13.10.2017r.

60 miesięcy

------

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4

531.715,01 zł

13.10.2017 r.

60 miesięcy

-----

Komisja przetargowa:

1. Kamil Wiśniewski

2. Beata Piotrowska

3. Adam Szydłowski

Data powstania: środa, 29 mar 2017 14:17
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 14:22
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 736 razy