BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 185 w m. Supy, gm. Przytuły - odcinek o długości 408,77m”

2. Data otwarcia ofert: 29.03.2017r.

3. Godzina otwarcia ofert: 10:30

4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 330.072,04zł brutto.

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

VIKBUD Robert Wierzbowski

07-410 Ostrołęka

Ul. Powstańców 15 m. 8

318.920,60 zł

14.11.2017r.

60 miesięcy

------

1

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

18-400 Łomża

Ul. Poligonowa 32

320.234,45 zł

14.11.2017r.

60 miesięcy

------

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4

341.377,91 zł

14.11.2017 r.

60 miesięcy

-----

Komisja przetargowa:

1. Kamil Wiśniewski

2. Beata Piotrowska

3. Adam Szydłowski

Data powstania: środa, 29 mar 2017 14:20
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 14:22
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 767 razy