BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi (etap II) w km 1+225 – 2+580,5”

2. Data otwarcia ofert:  30.03.2017r.

3. Godzina otwarcia ofert: 10:10

4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 669.799,84zł brutto.

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4

636.514,19 zł

14.09.2017r.

60 miesięcy

------

1

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

18-400 Łomża

Ul. Poligonowa 32

672.854,16 zł

14.09.2017r.

60 miesięcy

------

2

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

734.228,56 zł

14.07.2017r.

60 miesięcy

-----

Komisja przetargowa:

1. Kamil Wiśniewski

2. Beata Piotrowska

3. Adam Szydłowski

Data powstania: czwartek, 30 mar 2017 14:58
Data opublikowania: czwartek, 30 mar 2017 15:01
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 794 razy