BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 40349 - 2017 z dnia 2017-03-09 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m”

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w dniu 07.04.2017r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z siedzibą 19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4.

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium cena

Punktacja przyznana w kryterium okres gwarancji

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4

60

40

100

2

VIKBUD Robert Wierzbowski

07-410 Ostrołęka ul. Powstańców 15m.8

57,59

40

97,59

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z siedzibą 19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4 spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Data powstania: piątek, 7 kwi 2017 14:09
Data opublikowania: piątek, 7 kwi 2017 14:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 737 razy