BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 622508-N-2017 z dnia 27.11.2017 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły”.

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe.

 UZASADNIENIE

W postępowaniu przetargowym złożoną tylko jedną ofertę, której cena ofertowa 375 321,60 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 240 456,94zł brutto. W związku z powyższym unieważniono postępowanie.

 

Data powstania: środa, 20 gru 2017 12:41
Data opublikowania: środa, 20 gru 2017 12:42
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 635 razy