BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 520183-N-2018 z dnia 19.02.2018r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły”.

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe.

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu przetargowym złożoną tylko jedną ofertę, której cena ofertowa 121.500,00zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 90.948,83zł brutto. W związku z powyższym unieważniono postępowanie.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: poniedziałek, 19 mar 2018 08:59
Data opublikowania: poniedziałek, 19 mar 2018 09:01
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 571 razy