BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 6 grudnia 2016 roku
w sprawie zwołania XVI Sesji Rady Gminy Przytuły .

Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 roku ,poz. 446, z późn. zm. /

obwieszczam :

1. Zwołać XVI Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 20 grudnia 2016 roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 9.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy w Przytułach, ul. Lipowa 1 .

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.                                                                                               

 

Przewidywany porządek dzienny :

 

         I część – Obrady sesji                                                   

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

4. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2017 rok

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Przytuły na lata 2017-2022.

c) zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2020 .

6. Sprawy bieżące gminy.

7. Zamknięcie obrad Sesji.

     II część nieoficjalna – opłatek .

 

Do wiadomości:

1.  Mieszkańcy gminy. 
 

                                                                    Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data powstania: piątek, 9 gru 2016 09:04
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2016 09:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1173 razy