BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 42391 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Treść zapytania:

1. Poz. 9 przedmiaru robót i KO:

- w opisie technicznym i przedmiarze robót – gruntocement RM=1,5MPa,

- na przekroju normalnym – grunt stabilizowany cementem o RM = 2,5 MPa,

- w SST klasa C 1,5/2,0

Prosimy o wskazanie klasy oraz w oparciu o jakie normy (stare czy obecnie obowiązujące) należy wykonać stabilizację.

 

2. Poz. 10 przedmiaru robót i KO:

- w opisie technicznym, przedmiarze robót i na przekroju normalnym stopień przekruszenia C 90/3,

- w SST C 50/30.

Prosimy o wskazanie stopnia przekruszenia kruszywa.

 

3. Poz. 16 przedmiaru robót i KO:

- w opisie technicznym, na rysunkach i przedmiarze C 50/30,

- w SST D.05.01.04a (jeżeli to właściwe SST) Cnr i C 90/3,

Prosimy o wskazanie stopnia przekruszenia kruszywa.

 

4. Poz. 17 przedmiaru robót i KO:

- w opisie technicznym i przedmiarze C 50/30,

- w SST D.05.01.04a Cnr i C 90/3.

Prosimy o wskazanie stopnia przekruszenia kruszywa.

 

5. Prosimy o sprawdzenie oraz ewentualną zmianę ilości rur w poz. 18 przedmiaru robót i KO. Naszy, zdaniem jest ona zaniżona o 7,5m.

 

Wyjaśnienie:

Ad. 1. Należy zastosować gruntocement klasy C1,5/2,0 zgodnie z PN-EN 14227-1,

 

Ad. 2. Do wykonania podbudowy nawierzchni należy zastosować kruszywo 0-31,5 C90/3,

 

Ad. 3. Do wykonania nawierzchni poboczy należy zastosować kruszywo 0-16 C50/30,

 

Ad. 4. Do wykonania nawierzchni zjazdów należy zastosować kruszywo 0-31,5 C50/30,

 

Ad. 5. Poprawiono ilość robót w poz. 18 w przedmiarze i kosztorysie ofertowym,

 

W załączeniu poprawiony przedmiar robót, kosztorys ofertowy i SST.

 

W związku z powyższym termin składania ofert nie uległ zmianie.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 mar 2017 09:28
Data opublikowania: środa, 22 mar 2017 09:36
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 761 razy